Totala lantbrukslösningar
Långåkers Elservice har en bred grund att stå på då de dels arbetar med elinstallationer samt har en elektromekanisk verkstad. Speciellt nischade mot lantbruk som kräver en hel del särskilda behörigheter har de tagit en stor del av marknaden genom sin kunskap och erfarenhet. Med en tolv man stor personalstyrka så kan de åta sig allting från elskåpsinstallationer till styrreglering och renoveringar av elmotorer.
När Roger Johansson startade företaget år 2000 så var det med en verkstadsdel på blygsamma 100 kvm, men idag har de förutom en verkstadsdel på 400 kvm även förrådsytor och kontor på ytterligare 200 kvm. Att företaget har vuxit de senaste åren är en underdrift, idag arbetar förutom Roger och hans två söner ytterligare tio man i den dagliga verksamheten.
- Vi är rätt så specialiserade mot lantbruk och det är vi rätt så ensamma om här i trakten, dessutom har vi de senaste behörigheterna som uppdaterades så sent som i fjol och det är en bidragande faktor. Sen så arbetar vi hårt med både jourverksamhet för mjölkbönder där produktionen numera till stor del sker per automatik vilket ställer höga krav på fungerade utrustning, berättar Roger.

Långåkers Elservice har genom lång erfarenhet i branschen möjlighet att erbjuda sina kunder totallösningar, från planeringsstadiet med projektering och utveckling till montering och färdig installation. Kombinationen av en fullutrustad elektromekanisk verkstad och kunniga elinstallatörer gör att de inom företaget kan ta hand om hela uppdraget. Då Långåkers Elservice styr hela kedjan så kan de förutom att hålla priserna på en bra nivå även lättare hålla hög kvalitet på utfört arbete, dessutom inom de tidsramar som angivits.

Långåkers Elservice

Bransch:
El

Telefon: 018-375128


Email:
roger@langakerselservice.se

Hemsida:
www.langakerselservice.se

Adress:
Långåkers Elservice
Gävlevägen 306
74372 Björklinge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN